• Mijn rekening Aansluiting
 • Taal / Land van levering
Terug naar de winkel

Juridische kennisgeving en privacybeleid

Juridische kennisgeving

I. Klaar om te duwen

Prêt à Pousser is een merk van VIF Systems, een Société par Actions Simplifiées (SAS), ingeschreven bij de Handelsrechtbank van Lyon onder RCS 894 356 062, met een kapitaal van € 300.000 en met maatschappelijke zetel te 25 ter Quai Pierre Semard, Bâtiment 6, 69350 La Mulatière. Haar BTW-nummer is FR86894356062.

II. Technische informatie

De website pretapousser.fr wordt gehost op servers van ovh.com.

III. Persoonlijke gegevens

Alle informatie met betrekking tot uw bestelling wordt alleen door Prêt à Pousser gebruikt. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven of doorverkocht. In overeenstemming met de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, is de site pretapousser.fr het voorwerp van een verklaring bij de Commission Nationale Informatique et Libertés, onder nr. 1690445.

Bij Prêt à Pousser hebben we niet gewacht op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) om uw gegevens te beschermen. Voor ons is de vertrouwelijkheid van uw gegevens de basis van elke vertrouwensrelatie tussen een onderneming en haar gebruikers.

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, is de website pretapousser.fr aangemeld bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden, onder nr. 1690445.

De GDPR is op 25 mei 2018 in werking getreden en sindsdien zijn aan elk bedrijf belangrijke beveiligingsmaatregelen opgelegd om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd. We willen op de hoogte blijven.

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

I. Identiteit van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Prêt à Pousser op het volgende adres: Prêt à Pousser / DPO, 25 ter Quai Pierre Semard, Bâtiment 6, 69350 La Mulatière.

Dit adres kan niet worden gebruikt om uw rechten uit te oefenen (zie het hoofdstuk "Wat zijn uw rechten?").

Wij kunnen dit privacybeleid, dat van toepassing is vanaf 25 mei 2018, wijzigen.

II. Welke gegevens verzamelen wij en met welk doel?

Overeenkomstig het beginsel van minimalisering verzamelen wij alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De verschillende gegevens die tijdens uw aankopen en in het kader van uw gebruik van onze producten worden verzameld, zijn de volgende:

Het adres van de klant

 • Waarom gebruiken we het?

Om u uw bestelling zo snel mogelijk te kunnen toesturen, vragen wij u bij uw aankoop om uw post- en telefoongegevens.

 • Met welk doel?

Hierdoor kunnen de bezorgers en de klantenservice van Prêt à Pousser uw bestelling samenstellen en verzenden.

 • Rechtsgrondslag

Wij hebben deze informatie nodig om onze producten aan u te leveren. Dit maakt deel uit van ons contract met u.

 • Met wie delen we ze?

Wij delen deze informatie met de betrokken vervoerders, die deze informatie nodig hebben om uw bestelling naar het door u opgegeven adres te verzenden. Deze vervoerders kunnen vervolgens contact met u opnemen om u bepaalde essentiële informatie met betrekking tot uw bestelling te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u zich niet op de plaats van levering bevindt.

Het e-mail adres

 • Waarom gebruiken we het?

Dankzij uw e-mailadres kan Prêt à Pousser uw bestellingen bevestigen, u uw factuur sturen en de antwoorden van onze klantendienst aan de telefoon bevestigen.

 • Met welk doel?

Zo kan de klantendienst van Prêt à Pousser contact opnemen met de klant om zijn bestelling op te volgen en kan de boekhoudafdeling de factuur sturen. Deze informatie vergemakkelijkt ook het gebruik van de website Pretapousser.fr, door te vermijden dat u meerdere malen opnieuw moet binnengaan, en om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies die onze site biedt.

 • Rechtsgrondslag

Wij hebben deze informatie nodig om onze producten aan u te leveren. Dit maakt deel uit van ons contract met u.

Met wie delen we ze?

Uw accountgegevens worden alleen door Prêt à Pousser gebruikt. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven of doorverkocht.

III. Bewaring van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Prêt à Pousser, wij zullen ze nooit langer bewaren dan nodig is. Zodra wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben om u een optimale ervaring te bieden, zullen wij ervoor zorgen dat deze volledig worden gewist of geanonimiseerd.

IV. Cookies

Telkens wanneer u onze site bezoekt, waarschuwen wij u dat er automatisch een cookie op uw webbrowser kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een bestand waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie met betrekking tot het navigeren op de site te registreren. Een van de doeleinden van het gebruik van deze cookies is de presentatie van de site voor elke bezoeker te personaliseren. Wij gebruiken ook cookies voor reclamedoeleinden. U kunt er natuurlijk voor kiezen deze "cookies" niet op te slaan door uw browser te configureren.

Deze bescherming geldt voor het privacybeleid, contactformulieren en gegevensverzamelingsmodules. Vandaag gebruiken wij Axeptio, een instrument dat rechtstreeks op onze website wordt geïntegreerd om het verzamelen van toestemming van onze bezoekers te beheren. Het is eenvoudig en veilig.

Daarommaken wij gebruik van de volgende diensten om ons publiek te meten, onze relatie met u te onderhouden en onze producten te verbeteren! U kunt kiezen welke u actief wilt laten blijven.(Facebook, Google Tag Manager, Pinterest, Eulerian, Affilae, Active Campaign, Google Ads, Google Analytics, Hotjar, Mixpanel, Shopify, Kwanko).

V. Welk niveau van beveiliging?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij gebruiken een reeks veiligheidsmaatregelen om de informatie die wij over u verzamelen te beschermen tegen misbruik door derden die er geen toegang toe zouden mogen hebben. De door ons getroffen maatregelen beschermen u tegen onwettige verwerking van uw gegevens, alsmede tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Het is ook belangrijk op te merken dat uw kredietkaartinformatie (kredietkaartnummer, geldigheidsdatum) door het SSL-systeem wordt gecodeerd. Zij zijn niet toegankelijk voor derden.

VI. Uw rechten

U kunt te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens en om correctie, beperking en verwijdering ervan (voor zover dit de goede uitvoering van het contract tussen u en Prêt à Pousser niet in de weg staat) onder de voorwaarden waarin de verordening voorziet.

U hebt ook het recht om de toestemmingen die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, te allen tijde te wijzigen of in te trekken.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u dus het recht :

 • te worden geïnformeerd over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.
 • Bepaald gebruik van uw gegevens te voorkomen of te beperken.
 • Om onjuiste informatie te corrigeren.
 • Om ons te vragen bepaalde informatie te verwijderen.
 • De manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, aanvechten.
 • Om uw toestemming op elk moment in te trekken (wanneer wij op uw toestemming vertrouwen).


VII. Voorwaarden voor de uitoefening

 

Omdat wij weten hoe belangrijk uw persoonlijke gegevens voor u zijn, stellen wij alles in het werk om u zo snel mogelijk en tijdig te antwoorden. Wettelijk gezien hebben wij tot één kalendermaand vanaf de datum waarop wij het verzoek ontvangen de tijd om u te antwoorden (op voorwaarde dat u ons alle informatie hebt gegeven die wij nodig hebben om uw identiteit te bevestigen, dat u duidelijk hebt gemaakt om welke persoonsgegevens het gaat, en dat wij recentelijk nog niet op hetzelfde of een soortgelijk verzoek hebben gereageerd). Deze termijn van één maand kan worden verlengd voor complexere verzoeken.

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door ons te schrijven en uw verzoek rechtstreeks per e-mail te richten aan het volgende adres: bonjour@pretapousser.fr

U kunt ook een brief sturen naar : 

Prêt à Pousser / DPO

25 ter Quai Pierre Semard, Gebouw 6

69350 La Mulatière

U moet uw volledige naam en een kopie van uw identiteitskaart verstrekken.

Zoeken op